סמינר של פרופ' יונתן זינגר

סמינר של פרופ' יונתן זינגר בנושא

"Thermocapillary and Electrostatic Manipulation of Soft Matter for Micro/Nanomanufacturing"

באולם מס' 6