סמינר של פרופ' דוד רומשיצקי

סמינר של פרופ' דוד רומשיצקי בנושא

Modeling Tumor Populations: Zebrafish Melanoma, Mouse Breast Cancer and a Plausible Mechanism for Tumor Dormancy and Recurrence

באולם מס' 6