סמינר של ניצן מלקי-דבוש

סמינר של ניצן מלקי-דבוש בנושא

"Removal of inorganic water contaminates by iron oxide"

באולם מס' 6