סמינר של נסים חאיכ

סמינר של נסים חאיכ בנושא

"Oxidative Coupling of Methane over Doped Mn-Na-W/SiO2 Catalyst "

באולם מס' 6