סמינר של מיכאל שוהם פטרשקו

סמינר של מיכאל שוהם פטרשקו בנושא

"From PI to AI, and maybe back"

באולם מס' 6