סמינר מיוחד של אירנה לוין

סמינר מיוחד של אירנה לוין בנושא

"Polymer adsorption on the surface of carbon nanotubes"

באולם מס' 6