סמינר של אלינור יוסף

סמינר של אלינור יוסף בנושא

"From Electrospinning Poly(ionic liquid)s to Conductive Carbon Fibers"

באולם מס' 6