סמינר של ד"ר אסף טהון

סמינר של ד"ר אסף טהון בנושא

"Reality Assessment behind New Inventions"

באולם מס' 6