Students in class

סמינר לזכרו של פרופסור זאב רזניק ז"ל ע"י פרופ' יאיר עין-אלי

סמינר לזכרו של פרופסור זאב רזניק ז"ל בנושא

"לקראת סוללות ליתיום-יון דקות, גמישות ועתירות אנרגיה"

באולם מס' 6