סמינר לזכרו של פרופ' אלי רובין ניתן ע"י פרופ' איליה זחרוב

סמינר לזכרו של פרופ' אלי רובין ניתן ע"י פרופ' איליה זחרוב

"Functional nanoporous materials from “hairy” nanoparticle building blocks"

באולם מס' 6