סמינר של בר מוסביצקי

סמינר של בר מוסביצקי בנושא

"Combustion Kinetics of Nitrogen-Based Alternative Fuels "

באולם מס' 6