סמינר מיוחד של פרופ' סרג'יו קפוסטה

סמינר מיוחד של פרופ' סרג'יו קפוסטה בנושא

"Energy revolution: what it means for Israel?"

באולם מס' 6