סמינר מיוחד של יהודה מקובר

סמינר מיוחד של יהודה מקובר בנושא

"Nitrate removal from high salinity solutions by electrolytic methods"

בחדר ישיבות קומה 3