סמינר של פרופ' כנרת קרן

סמינר של פרופ' כנרת קרן

"Hydra regeneration: actin dynamics and the influence of mechanical constraints "

באולם מס' 6