סמינר של איתמר בניסטי

סמינר של איתמר בניסטי בנושא

"Measuring transient phenomena in photoactive materials by FTIR "

באולם מ' 6