Skip to main content

חוות המחשבים

חוות המחשבים משמשת את הסטודנטים לתואר ראשון בפקולטה לכל צרכי המחשוב במהלך התואר.
בחווה 22 מחשבים חדישים עם מסכי LCD "22, כמו כן יש מדפסת דו צדדית לשירות הסטודנטים.

שעות פתיחה

החווה פתוחה 24 שעות ביממה

הכניסה לחווה היא בעזרת כרטיס מגנטי.

ניתן לקבל כרטיס כניסה לחוות המחשבים ולמיתחם הלמידה במזכירות בחדר 332

במידה ויש תקלה במחשבי החווה

ניתן לשלוח דואר לכתובת:

ami@technion.ac.il