Faculty enterance building

Technion 3D Electron Tomography Workshop

ב 30 ו 31 לחודש אוקטובר התקיימה אצלנו בפקולטה סדנה מרתקת בנושא Technion 3D Electron Tomography Workshop

הסדנה עסקה באפיון תלת ממדי של חומרים ומבנים ננומטרים באמצעות מיקרוסקופית אלקטרונים.

האפיון מאפשר הבנה של המבנה התלת ממדי של תאים, חלבונים, פולימרים, חומרים אי-אורגנים וכו׳ .

היום הראשון הוקדש להרצאות והיום השני הוקדש להדגמות וללימוד על התוכנות הרלוונטיות.

ההדגמות התבצעו במקביל בשלושה מיקרוסקופי אלקטרונים ברחבי הקמפוס.

לסדנה הגיעו כ 100 איש מהטכניון, עם משתתפים מכל רחבי האקדמיה הישראלית ,התעשייה ומרצים מחול .

לתמונות מהסדנה לחץ כאן