סמינר מיוחד של פרופ' דוד ג'סבי

סמינר מיוחד של פרופ' דוד ג'סבי בנושא

"Electrochemistry and Membrane-Based Water Treatment: Synergies and Challenges"

בכתה מס' 3