סמינר של יסמין שיבלי

סמינר של יסמין שיבלי בנושא

"VOCs as a tool for the assessment of embryos in IVF"

באולם מס' 6