סמינר של סיוון ארבר רביב

סמינר של סיוון ארבר רביב בנושא:

Lung Targeted Liposomes Loaded with Two Drugs in the Treatment of ARDS

הסמינר יינתן באולם 6, בניין הנדסה כימית