סמינר של פרופ' Friederike C. Jentoft

סמינר של פרופ' Friederike C. Jentoft בנושא:

Formation and Deactivation of Active Sites on Catalyst Surfaces:
Insights from In Situ Spectroscopy

הסמינר יינתן באולם 6, בניין הנדסה כימית