סמינר של מקסים מז'ריצ'ר

סמינר של מקסים  מז'ריצ'ר

"Engineering and Synthesis of Nanomaterials Using Submicron Droplet Aerosols"

באולם מס' 6