סמינר של ד"ר סומיט מליק

סמינר של ד"ר סומיט מליק בנושא:

Drops in Viscous Fluid: Deformation, Stationarity, Stability and Stabilization

סמינר היברידי, יינתן באולם 6 ודרך תוכנת הזום https://technion.zoom.us/j/97577956516