סמינר של ד"ר לוסי ליברמן

סמינר של ד"ר לוסי ליברמן בנושא:

Self-Assembly of Thermoresponsive Polymers in Solutions
and Melts

הסמינר יועבר באמצעות תוכנת הזום https://technion.zoom.us/j/97577956516