סמינר של בו קונג

סמינר של בו קונג בנושא

"Multiphase Flow CFD Simulations for Chemical Reaction Engineering"

באום מס' 6