סמינר של אנה ברייטוס

סמינר של אנה ברייטוס בנושא:

Donnan process for nitrate removal from contaminated water

הסמינר יועבר באמצעות תוכנת הזום https://technion.zoom.us/j/91975672066