סמינר של אלון בן רפאל

סמינר של אלרון בן רפאל בנושא

"Photoactivity Study on Graphitic Carbon Nitride"

באולם מס' 6