054400 המעבדה להנדסה כימית 2

פיילוט ב
8292518

קורס חובה לתלמידי הסמכה בפקולטה להנדסה כימית ומהווה קורס המשך של מעבדה להנדסה כימית 1. במהלך הקורס מתורגלים בעיקר תהליכי הפרדה וריאקטורים שנלמדו בקורסים תיאורטיים של תכן ריאקטורים ועקרונות הפרדה.

במהלך הקורס הסטודנטים מתנסים בעבודת צוות ובהפעלה של מערכות תעשייתיות בקנה מידה מעבדתי, ניתוח התוצאות המתקבלות והצגה של מצגת מדעית בפני קהל.

חלק מהנושאים הנלמדים בקורס הם:

  • ריאקטורים שונים
  • כרומטוגרפיה
  • חילוף יונים

ועוד רבים אחרים.