Faculty enterance building

תמונות מיום זרקור אשר התקיים בפקולטה עם חברת אדמה

ב 23.05.18 התקיים בפקולטה יום זרקור עם חברת אדמה- המפגש היה מוצלח מאד.
מוזמנים להתרשם מהתמונות בלינק: