Faculty enterance building

תחרות הפוסטרים במסגרת הקורס מחקר גמר2 באחריותו של דר' שאדי פרח

ברכות לזוכות בשלושת המקומות הראשונים

מקום 1 – אושרת רגב מהמעבדה של פרופ' חבצלת ביאנקו פלדמקום

2 – דועא סטל מהמעבדה של פרופ' ירון פז מקום

3 – נלי מיטניק ושרון חבה מהמעבדה של ד"ר אלון גרינברג דנה ציון לשבח ניתן ע"י פרופ' יועד צור לנדין על הצגת flash talk יוצאת מן הכלל.

תודה לאינטל על שיתוף הפעולה והחלק שלקחו במימון האירוע @intelלהתראות בתחרות בשנה הבאה

כאן לכל התמונות הקליק