Faculty enterance building

מסיבת פרידה מגלית לוין ונעמה קויפמן

בתאריך 19.12.21 נפרדנו בהתרגשות רבה משתי עובדות וותיקות בפקולטה שללא ספק תחסרנה לנו

•גלית לוין, מרכזת לענייני הוראה, שעבדה בפקולטה משנת 2004,גלית תרמה רבות להרחבת התפקיד, לשמה של הפקולטה ולרווחת הסטודנטים.הייתה חלק מהותי בתוך צוות המזכירות בפרט ועובדי הפקולטה בכלל.גלית עוברת לתפקיד ראש מדור מלגות סיוע ופרויקטים בלשכת דקן הסטודנטים, כולנו מברכים אותך ובטוחים שתביאי איתך את הערך המוסף, כפי שעשית תמיד אצלנו!

•ד"ר נעמה קויפמן מנהלת מרכז למיקרוסקופיית אלקטרונים של חומרים רכים משנת 2017.נעמה שיפרה ללא היכר את התפקיד במקצועיות רבה, תוך יצירת שיתופי פעולה רבים, מדענית מעולה ובעלת יחסי אנוש מעולים.נעמה יוצאת לאוסטרליה עם משפחתה, וכולנו מאחלים לך נעמה ולכל המשפחה הצלחה והשתלבות מהירה בכל המסגרות!!!