Faculty enterance building

יום מחקר פקולטי ב 28.12.19 לתארים מתקדמים בזיכרון יעקב.

היה מרתק לשמוע על המחקרים השונים אשר נעשים הפקולטה ,להתרשם מתצוגת הפוסטרים , ליהנות מפעילות חווייתית באווירה דרוזית ולקינוח לחגוג עם ראש המנהל שלנו 

מוזמנים ליהנות מהתמונות לחץ כאן