Faculty enterance building

תמונות מטקס הענקת פרסים ותעודות מגיסטר תשע"ז

ביום שני ה 05.06.17 התקיים טקס הענקת פרסים ותעודות מגיסטר לשנת תשע"ז בפקולטה .

לתמונות מהטקס לחץ

לכל הבוגרים -שיהיה בהצלחה ,גאים בכם!

פרחים