Faculty enterance building

הפקולטה מברכת את 6 מחברי הסגל בפקולטה שלנו על הזכייה במענקי הקרן הלאומית למדע ISF:

פרופ' אמריטוס אבינעם ניר🌀 פרופ' דריו דקל🌀 פרופ' סלבה פרגר🌀 פרופ' יועד צור🌀 דר' אסף זינגר🌀 דר' תמר סגל- פרץ

ברכות לכולכם ויישר כוח !! גאים בכם