Faculty enterance building

הפקולטה מברכת את פרופ׳ חוסאם חאיק על הישג יוצא דופן של זכיה במענקים עתירי מימון בשלושה מאגדים אירופאיים גדולים בקבוצת המחקר שלו