Faculty enterance building

הפקולטה מאחלת שנה אזרחית מוצלחת 2022

הפקולטה להנדסה כימית מאחלת לחברי הסגל הבוגרים, הסטודנטים וכל צוות העובדים והחוקרים

שנה אזרחית מוצלחת 2022

הפקולטה מברכת לשנה אזרחית מוצלחת 2022