Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית מברכת את פרופ"מ שרודר אבי על זכייתו במענק ERC

הפקולטה להנדסה כימית מברכת את פרופ"מ שרודר אבי על זכייתו במענק ERC מטעם האחוד האירופי בקטגוריית חוקרים צעירים.

לכתבה המלאה

פרחים