Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית מברכת את ד"ר תמר סגל-פרץ

ברכות להצלחה לד"ר תמר סגל-פרץ עם הצטרפותה לסגל הפקולטה

פרחים