Faculty enterance building

הפקולטה להנדסה כימית גאה ושולחת ברכות חמות לזאנה שאינסקי על זכייתה בפרס עובדת מצטיינת טכניונית.

הפקולטה להנדסה כימית גאה ושולחת ברכות חמות

לזאנה שאינסקי על זכייתה בפרס עובדת מצטיינת טכניונית.

לליאת צורי על זכייתה בפרס עובדת מצטיינת מוסדית

התברכנו בכן!!

פרחים