הנחיות לתאום סמינר

משתלמים אשר עליהם להציג סמינר סיום או סמינר אמצע (למשתלמים לתואר דר'), נדרשים לפעולות הבאות:

 1. קביעת תאריך לסמינר- יש לתאם תאריך לפני תחילת הסמסטר בו רוצים לבצע את הסמינר. יש להיכנס לקישור ולבחור תאריך פנוי לסמינר: https://docs.google.com/document/d/1tmP0wz3GBQAxW0RSNyEqBjrzkU9wnIkxl9T7LeGViFg/edit?usp=sharing
  יש לודא שהמנחה פנוי להשתתף בסמינר בתאריך המבוקש.
 2. יש לפנות במייל לדר' מיכאל שהם פטרשקו: michael@technion.ac.il בצירוף הפרטים באים באנגלית, ולבקש את אישורה לשריון תאריך הסמינר:
  א. שם מלא
  ב. תאריך הסמינר המבוקש
  ג. השיוך הפקולטי (פקולטה/ תכנית בין יחידתית)
  ד. סוג הסמינר: סמינר סיום מאסטר/ סמינר אמצע דוקטורט/ סמינר סיום דוקטורט
  ה. שם המנחה
  ו. נושא ההרצאה
  ז. משך זמן הסמינר המבוקש: סמינר סיום מאסטר וסמינר אמצע דוקטורט הם סמינרים של 30 דקות, סמינר סיום דוקטורט 60 דקות, כולל זמן לשאלות ותשובות.  
 3. שלושה שבועות לפני מועד הסמינר יש לשלוח את תקציר הסמינר לדר' מיכאל שהם פטרשקו. יש לכתוב את התקציר על פי הפורמט. יש למלא בפורמט את הפרטים הבאים: התאריך המשוריין עבור הסמינר, כותרת ההרצאה, שם הדובר, שם המנחה ודרגתו, יש לציין האם מדובר בסמינר סיום MSc/PhD, או בסמינר אמצע לדר', תקציר ההרצאה.
 • משתלמים לקראת סיום התואר שימו לב, סמינר הסיום חייב להתקיים לפחות שבועיים לפני מועד הגשת התזה והוא תקף לשנה.
 • לתשומת לב כל המשתלמים- כל הסמינרים יינתנו בשפה האנגלית