Faculty enterance building

הכירו את שקד קגן יו"ר וועד הסטודנטים של הפקולטה שלנו

רוצים לדעת איך היא מצליחה לג'נגל בין הלימודים,חיי החברה ויו"ר הוועד ?

מוזמנים לקרוא את הכתבה כאן