Faculty enterance building

ברכות

הפקולטה מברכת את

בר מוסביצקי – על זכייתו ב "מלגת ג'ייקובס-תשע"ו"

 הילה אלוש על זכייתה ב "מלגת מצוינים-עידוד דיקן"

 מוחמד חטיב – על זכייתו ב "מלגת מצוינים- עידוד דיקן"

 

ברכות