Faculty enterance building

ברכות לחבר הסגל שלנו פרופ"מ שאדי פרח על בחירתו לרשימת MIT Semi-Finalist של רשימת החוקרים החדשניים המבטיחים בעולם מתחת לגיל 35 לשנת 2021

שאורגנה על יד MIT Technology Review's 35 Innovators Under 35 – Global list הרשימה מונה כ- 100 שמות מכל התחומים יחד (~5-7 נבחרים לכל תחום) מתוך מועמדות של אלפי החוקרים הצעירים המבטחים ברחבי העולם.