Faculty enterance building

ברכות לפרופ' גידי גרדר על קבלת תואר עמית כבוד של האגודה הישראלית להנדסה כימית

ברכות לפרופ' גידי גרדר על קבלת תואר עמית כבוד של האגודה הישראלית להנדסה כימית שהוענק במסגרת הכנס ה-53 של האגודה הישראלית לשנת 2018.

פרחים