Faculty enterance building

ברכות ליו"ר הנבחר אייל ביראני בהצלחה בתפקיד החדש ותודה מיוחדת ליו"ר היוצאת, לירון הרשקו והאחת והיחידה, על עשייה ברוכה לאורך השנים למען הסטודנטים בפקולטה.