Faculty enterance building

ברכות לד"ר יואב ברוזה על זכייתו בפרס עובד מצטיין מוסדי לשנת תש"פ.

הפקולטה מברכת את ד"ר יואב ברוזה על זכייתו בפרס עובד מצטיין מוסדי לשנת תש"פ.יואב, חבר צוות מחקר בקבוצתו של פרופ חוסאם חאיק ואף עוסק בהוראה בפקולטה.ברכות יואב, עובדים כמוך הם נכס לקבוצת המחקר, נכס לפקולטה ולטכניון כולו.