Faculty enterance building

ביקור שגריר הודו בישראל, Mr. Pavan Kapoor בפקולטה להנדסה כימית במעבדתו של פרופ"מ אבי שרודר

 

השבוע, בפקולטה להנדסה כימית בטכניון  ביקר שגריר הודו בישראל, Mr. Pavan Kapoor

הביקור התקיים במעבדתו של פרופ"מ אבי שרודר לתרופות ממוקדות וטכנולוגיות רפואה מותאמת אישית, ובהשתתפותה של הגב' אשימה קג'אל, משתלמת לתואר דוקטור מהודו השייכת לקבוצת מחקר זו.

 

שרודר הודו