סמינר מיוחד של פרופ’ ננדהקומר

סמינר מיוחד של פרופ’ ננדהקומר בנושא

Advanced Computational Modelling Framework for Design Innovations in Process Industries”

באולם מס’ 6