List of Awards

רשימת פרסים/מלגות בהנדסה כימית

הזוכים בפרסים נקבעים ע"י ועדת פרסים פקולטית, בה חברים הדקן, מרכז לימודי הסמכה, מרכז לימודי מוסמכים, ראש מנהל ומרכזת ההוראה. הועדה מתכנסת אחת לשנה בחודש אפריל והפרסים מוענקים בטקס פקולטי בדר"כ בחודש יוני, בשילוב עם טקס הענקת תארי מגיסטר בנוכחות התורמים ובני משפחות הזוכים. פרס רזניק מוענק בטקס נפרד במסגרת סמינר לזכרו של פרופ' רזניק, בחודש מרץ/אפריל.

פרס גולדשטיין  (Goldstein)

קרן הפרסים הוקמה ע"י ד"ר סטיבן גולדשטיין לזכרו של אביו, מר סידני גולדשטיין Sidney  Goldstein ז"ל, מהנדס כימי מטקסס.

הפרס מוענק כל שנה לכ-6 סטודנטים המתמודדים בהצלחה יתרה עם אתגרים במהלך הלימודים וכן לסטודנט/משתלם  אחד התורם תרומה חברתית משמעותית בפקולטה. רשימת הסטודנטים נבחרת בתיאום עם לשכת דקן הסטודנטים בטכניון.

פרס אברהמי (Avrahami)

קרן הפרסים הוקמה ע"י בני משפחתו של ד"ר שמחה אברהמי ז"ל. ד"ר אברהמי היה בוגר הפקולטה משנת 59, בעל תאר דוקטור למדעים בטכניון משנת 73. הוא עבד בקריה למחקר גרעיני בדימונה והיה מנהל חברת סולכם, לציוד ומערכות בכור סחר. כיהן כנשיא האגודה הישראלית להנדסה כימית, והיה פעיל מאד בנושאי ההנדסה הכימית בישראל. חייו נקטעו לפתע מפגיעת משאית בתאונת דרכים בשנת 94, כאשר היה בדרכו לפגישת עבודה בדרום הארץ.

הפרס מוענק כל שנה לסטודנט או זוג סטודנטים שהצטיינו בעבודת מחקר גמר וכן הגיעו להישגים גבוהים בלימודיהם.

פרס קֵנֵר (Kener)

קרן הפרסים הוקמה ע"י חברת "בייטמן הנדסה בע"מ" לזכרו של מר ישראל קנר ז"ל. מר קנר, בוגר הפקולטה משנת 76, היה מעובדיה הבולטים של חברת "בייטמן הנדסה בע"מ". הוא היה בעל יכולות הנדסיות גבוהות ביותר, שאותן יישם ללא פשרות בדרכו המקצועית במחלקת התהליך. לאחר מחלה קשה, נפטר בשנת 2007.

הפרס מוענק בכל שנה לסטודנט מצטיין בשנה השלישית ללימודיו, תוך שימת דגש על הצטיינות בתחום הנדסת תהליך.

פרס אייזנברג (Eisenberg)

קרן הפרסים הוקמה ע"י ד"ר מוריס אייזנברג, מהנדס כימי מקליפורניה. לאחר פרישתו לגמלאות היה נחוש בדעתו להמשיך ולהיות מעורה בנעשה בתעשייה הכימית בעולם. בתרומתו ביקש להמריץ סטודנטים ללמוד ולפתח את התעשייה הכימית בישראל ולתמוך בסטודנטים מצטיינים.

הפרס מוענק מדי שנה לסטודנטים, שפוסטר הגמר שלהם במסגרת הקורס מחקר גמר 2 זכה להערכה הגבוהה ביותר מחברי הסגל הפקולטיים.

פרסים ומלגות לתואר ראשון

פרסים ומלגות לתארים מתקדמים