Researchers in research lab

מכונות הזרקה

206

הזרקת פלסטיק היא שיטה לייצור מוצרי פלסטיק באמצעות הזרקת חומר גלם לתוך תבנית. בשיטה זו מתאפשר ייצור תעשייתי של מוצרים רבים מצעצועים ועד חלקי מכוניות. השיטה מאפשרת מהירות ייצור גבוהה באיכות גבוהה, גם במקרים בהם המוצר מורכב מאד, דבר המאפשר חופש עיצובי גם בייצור בכמויות גדולות. השיטה מבוססת על עיקרון של יציקה לתבניות באמצעות לחץ.